Springwall DRSG I Tight Top Twin LP Set

Springwall DRSG I Tight Top Twin LP Set

  • $349.00


Kit Items
Qty Description
1 Springwall DRSG I Tight Top Twin Mattress
1 springwall 2019 Foundation Twin LP Foundation
Vendor Model Number: SA973-T, D19PB-TLP
Product Specifics
  • Vendor Model Number: SSI1472993K
  • Brand: SSI
  • W: 0.00"
  • D: 0.00"
  • H: 0.00"